classiera loader

آگهی های ویژه سایت

یافتن پلان مناسب که برای شما مناسب است

بخش تبلیغات که در آن ما دو نوع تبلیغات فهرست با شبکه های و یکی دیگر با مشاهده لیست شدن تبلیغات، تبلیغات محبوب و تبلیغات تصادفی نیز آگهی های ویژه (س) زیر نشان می دهد.

پلان طلایی

برای 60 روز تنها

12000تومان

  • ویژه
  • 5  آگهی های ویژه در دسترس
  • 10  تبلیغات معمولی
  • برای  60  روز

پلان برنزی

برای 30 روز تنها

3000تومان

  • 1  آگهی های ویژه در دسترس
  • 5  تبلیغات معمولی
  • برای  30  روز

پلان رایگان

برای 30 روز تنها

تومان

  •   آگهی های ویژه در دسترس
  • 3  تبلیغات معمولی
  • برای  30  روز